ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályos ettől a naptól: 2020. április 15.

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy a mi Áruházunkat választotta!

Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Tarinkó internet áruház (fenntartó: Lingvia Bt., továbbiakban Tarinkó)
Székhely: 1065, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. III./23.
Adószám: 28872155-1-42
Bejegyző cégbíróság neve: Pest megyei Cégbíróság
Bankszámlaszám: Magnetbank 16200223-10095832-00000000
E-mail: tarinko@tarinko.hu
Telefon: +36 70 210 4706
és a Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

Általános tudnivalók

A Tarinkó és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzák meg.
A Tarinkó használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Tarinkó felületén elérhető egyéb tájékoztatásokban megtalálja.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat A Tarinkó nem iktatja.
A Tarinkó a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Megrendelés

Termék kiválasztása

A Tarinkóban szereplő termékcsoportokra kattintva kiválaszthatja a kívánt Terméke(ke)t. Az egyes Termékekre kattintva találja a Termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a Tarinkóban szereplő árat kell megfizetnie.
A fényképeken látható esetleges kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a Terméknek, kivéve, ha a leírás azt külön megemlíti.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva a kosárba helyezheti a kiválasztott Termékeket anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne.
A Kosár tartalma a "Fizetés" gomb megnyomásáig szabadon módosítható, a kosárba tetszés szerint újabb Termékek helyezhetőek, vagy vehetők ki onnan, illetve a mennyiségek megváltoztathatók.

Rendelés elküldése

A rendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár a Vásárló számára. A megrendeléssel, valamint a regisztrálással Vásárló elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, illetve azt, hogy a Tarinkó a felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatokat a bankkártyás utalással és a szállítással kapcsolatban a megfelelő partnernek, kizárólag a szolgáltatás elvégzésének céljából, átadja.

A rendelés elküldése előtt minden, a számlázáshoz és a tájékoztatáshoz tartozó adat megadása szükséges (név, irányítószám, település, utca, házszám), illetve kérjük, adja meg telefonos elérhetőségét a rendelés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük, távolítsa el a jelölést, és adja meg a szállítási adatokat.
A „Megjegyzés” szövegdobozba bármilyen kérést, információt beírhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a számlát cégnévre kéri, úgy a jogszabályoknak megfelelően kötelező megadni a cég adószámát is.
Azonos e-mail címmel csak egy regisztrációt tudunk rögzíteni.
Az adatvédelemre vonatkozó részletes tájékoztató az adatvédelem menüpont alatt található.

Regisztráció

A Áruházban regisztrációra, azaz saját fiók kialakítására is van lehetőség. Ebben az esetben a legközelebbi vásárlásánál nem kell az adatait újra beírnia, tehát időt kímél meg.

Elfelejtett jelszó

A rendszer tíz sikertelen belépés után letiltja a további próbálkozásokat.
Ha ez bekövetkezne, vagy ha elfelejtette a jelszavát, vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kapcsolat” menüpontban.
Az Ön új jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük meg. Minden ilyen esetben javasoljuk, hogy a belépést követően módosítsa a jelszavát.
Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át illetékteleneknek. A Tarinkó nem felel az így keletkezett téves szállításokért és károkért.

Árak

A Tarinkóban feltüntetett árak érvényes bruttó kereskedelmi árak. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, azok alapján a Tarinkó ajánlati kötöttsége nem áll fenn. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy áruházunkban technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg a Termék mellett. Ilyen esetben a tényleges árról, vagy terméktulajdonságról a Tarinkó értesíti a Vásárlót. A Vásárló a részére megküldött információk birtokában jogosult eldönteni, hogy a módosított ajánlatnak megfelelően a vételi ajánlatát fenntartja-e. Amennyiben a Vásárló az ajánlatát nem tartja fenn, úgy a szerződéstől bármelyik fél jogosult indokolás nélkül írásban elállni.
Az esetleges elírásokból eredő károkért a Tarinkó nem vállal felelősséget.

Fizetés

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Fizetés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

Banki átutalás (előrefizetés)

Online bankszámlájáról könnyen és gyorsan fizetheti ki a megvásárolt Terméke(ke)t közvetlenül A Tarinkó bankszámlájára. Utalása így érkezik meg a lehető leggyorsabban.

PayPal

PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos fizetési módként.

  • A regisztrációhoz email cím és jelszó szükséges.
  • A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához.

Bővebb információ: https://www.paypal.com/hu/home

Bankkártyás fizetés

A Tarinkóban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával is.
Az OTP Simple online fizetési rendszerén keresztül Ön kényelmesen, gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával is.
Bővebb információ: https://www.otpsimple.hu/

Szállítás

A megrendelés elküldése előtt bejelölheti, hogy milyen módon kívánja a Terméket átvenni.

Megrendelés leadása esetén a vételi árnak és a szállítási költségnek a Tarinkó bankszámlájára történő beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napos határidővel gondoskodunk a Termék kiszállításáról. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Kérjük, házhozszállításnál a csomag sértetlenségét a futár előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy a Tarinkó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy A Tarinkó tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait írásban a Kapcsolat menüben található elérhetőségen terjesztheti elő. A panaszt a Tarinkó köteles ésszerű időn, de legkésőbb 60 napon belül megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. A panaszkezelés minden esetben jegyzőkönyv alapján történik.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a Vásárló neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a Tarinkó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével a Vásárló aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

A Tarinkó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a jogszabályok által meghatározott ideig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
Amennyiben A Tarinkó és a Vásárló között esetlegesen fennálló Vásárlói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy bírósághoz.
A jogvitát bírósági eljáráson kívül békéltető testület is rendezheti. A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul.

Elállási jog

A Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló az elállási jogát a Termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja. Ha a Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve A Tarinkónak átadni. Amennyiben a Termék visszaszolgáltatása elmarad, vagy az sérülten kerül vissza Tarinkóhoz,

3Vásárló nem tarthat igényt semmiféle visszatérítésre. A Vásárló viseli a Termék visszaküldésének költségét. A Terméket a feladási címre kell visszaküldeni. Ha a Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Tarinkó legkésőbb a Terméknek a Vásárló általi visszaküldését követő kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a Vásárló által megfizetett árat, kivéve a szállítási díjat, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti. A Tarinkó mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta. 
A Tarinkó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Tartalom tulajdonjoga

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Tarinkó szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Tarinkóban található grafikai és szoftveres megoldások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Tarinkó, vagy annak bármely része módosítható. A Tarinkóról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Tarinkóra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
Írásos engedélyt a Kapcsolat felületen lehet kérni.

Alkalmazandó jog

A jelen szerződésből származó jogviszonyokra a magyar nyelvű szerződés és a magyar jog az irányadó.

Változtatás joga

Áruház fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a tapasztalt gyakorlatnak megfelelően, indoklási kötelezettség nélkül módosítsa.